Currículum

Currículum

Màster en psiconeuroimmunologia PNI (2022)

Osteopatia biodinàmica (2021)

Màster en osteopatia visceral i cranial (2013)

Màster en osteopatia estructural (2010)

Punció seca superficial i profunda (2010)

Diplomat en fisioteràpia (2008)

Fibròlisi instrumental miofascial (2008)

Mòdul de grau superior de salut ambiental (2002)